Điều kiện và điều khoản

1. Bản quyền trang web

Trang web Bóng Đá Bình Dương ([bongdabinhduong.net](https://bongdabinhduong.net/)) và tất cả các nội dung trên đó được bảo vệ bởi luật bản quyền và các quy định liên quan khác. Việc sao chép, sử dụng, tái bản, phân phối hoặc bất kỳ hình thức nào khác của việc sử dụng nội dung trang web này mà không có sự đồng ý bằng văn bản từ chúng tôi là vi phạm pháp luật và có thể gây ra trách nhiệm pháp lý.

2. Thông tin và nội dung

Trang web Bóng Đá Bình Dương ([bongdabinhduong.net](https://bongdabinhduong.net/)) cung cấp các thông tin và nội dung có tính chất tổng quát và chỉ mang tính tham khảo. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin trên trang web này.

3. Sử dụng trang web

Việc sử dụng trang web Bóng Đá Bình Dương ([bongdabinhduong.net](https://bongdabinhduong.net/)) đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận tuân thủ tất cả các điều khoản và điều kiện được quy định trên trang web này. Chúng tôi có quyền thay đổi, chỉnh sửa hoặc cập nhật các điều khoản và điều kiện này bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước.

4. Bảo mật thông tin

Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của người dùng và cam kết bảo vệ thông tin của họ. Chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân của người dùng cho bất kỳ đối tác nào trừ khi có sự đồng ý của người dùng hoặc theo yêu cầu của pháp luật.

5. Liên kết đến các trang web khác

Trang web Bóng Đá Bình Dương ([bongdabinhduong.net](https://bongdabinhduong.net/)) có thể chứa liên kết đến các trang web khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung và chính sách bảo mật của những trang web này.

6. Giới hạn trách nhiệm

Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng trang web Bóng Đá Bình Dương https://bongdabinhduong.net/. Chúng tôi không đảm bảo rằng trang web này sẽ luôn hoạt động liên tục và không bị gián đoạn.